คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการประจำปี 2558

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ

ประจำปี 2558

 

1

นาย

กรรณกร อินทรขำ

2

นาง

การ์ตีนี แวอาแซ

3

นางสาว

ดารารัตน์ กล่ำถนอม

4

นาง

ศันสนีย์ พวงทาวาย

 

1. ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ อาจจเกิดจากไม่ผ่านข้อเขียน และหรือ ภาคปฏิบัติ
2. สมาคมฯ จะมีจดหมายแจ้งผลสอบไปถึงท่าน โดยตรง
3. สำหรับผลสอบ Advance Technician และ Sleep specialist จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558